EHiN Velferdsteknologi – dag 2 – sesjon 1: Aker helsearena og sofadialog

Aker helsearena

  • Aker helsearena, Trond Trondsen, avdelingsdirektør, Helseetaten, avdeling Aker
  • SamKad, SmartKAD, Marit Røed Halvorsen, prosjektleder, Helseetaten, avdeling Aker
  • Arena for helseinnovasjon og Living Lab, Tor Paaske, professor Oslo universitetssykehus og Marie Kobro, prosjektleder Living Lab, Helseetaten

Sofadialog om digitalisering, velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon

Moderator: Marit Høvik Hartmann, Direktør for kommunikasjon og marketing, Oslo Business Region

  • Geir Lippestad – byråd for næring og eierskap
  • Endre Sandvik, kommunaldirektør,  Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester
  • Sigrun Gjerløw Aasland, fagsjef, Tankesmien Agenda
  • Steinar Juel, samfunnsøkonom, Civita
  • Kathrine Myre. CEO, Oslo Medtech
  • Anne Kristin Vie, Fagdirektør offentlige tjenester og helse, Forbrukerrådet

Velferdsteknologi