Anne Kristin Vie

Anne Kristin Vie er fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet. Her har hun også jobbet som seniorrådgiver i finansgruppen. Tidligere har hun vært byrådssekretær i byrådsavdelingen for finans i Oslo kommune og politisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe. Hun har også vært nestleder i Unge Høyres landsforbund, leder i Oslo Unge Høyre og redaktør for Studenteravisen Minerva.

 


Related Sessions

View full schedule