Geir Lippestad

Geir Lippestad har siden oktober 2015 vært byråd for næring og eierskap i Oslo.

Han er utdannet jurist og en kjent samfunnsdebattant og foredragsholder om grunnleggende verdispørsmål, menneskeverd, demokrati og rettstatens prinsipper.

Som byråd har han ansvaret for mangfolds-, eierskaps- og næringspolitikken i Oslo. I næringspolitikken er Lippestad bl.a. opptatt av å legge til rette for at næringsliv og entreprenørskap også kan løse oppgaver for byens innbyggere, og av å fremme samarbeid mellom næringsliv, kunnskapsinstitusjoner og offentlig forvaltning.


Related Sessions

View full schedule