Marit Høvik Hartmann

Marit Høvik Hartmann er kommunikasjons- og markedsdirektør i Oslo Business Region. Selskapet er heleid av Oslo kommune, og deres samfunnsoppdrag er å hjelpe tech startups å lykkes. Selskapet jobber med å bygge broer mellom startups og offentlig og privat næringsliv. Marit er konferansier og moderator ved sesjonene “Aker Helsearena” og «Velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon».

Related Sessions

View full schedule