EHiN Velferdsteknologi – dag 2 – sesjon 2: Velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon

Velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon

  • Center for Connected Care – C3, Nancy Lyons Sletmo
  • Oslo+, koordinator Jan Olsen Nytveit
  • Teknologisk fundament for velferdsteknologi  – Teknologi , Harald Sundt-Ohlsen , Helseetaten
  • Gi og få i nabolaget – digital plattform for et varmere nabolag, Øyvind Henriksen og konseptet NYBY, Fredrik Gulowsen

Moderator: Marit Høvik Hartmann

Velferdsteknologi