Marie Kobro

Marie Kobro er spesialkonsulent i Helseetaten og har ansvaret for living lab – satsingen i Oslo kommune. I tillegg er hun prosjektleder for det nordiske prosjektet «The Nordic Business and Living Lab Alliance». Hun holder en Bachelor i internasjonal ledelse fra Danmark og Tyskland og en Master i innovasjon og entreprenørskap fra Handelshøyskolen BI.


Related Sessions

View full schedule