Trond Trondsen

Trond Morten Nejad-Trondsen er avdelingsdirektør i Helseetaten Oslo kommune, Avdeling Aker. Trond har ansvar for Kommunal akutt døgnenhet, Legevakt Aker, Ressurssenter for migrasjonshelse, Helsetjenesten for asylsøkere og Rådgivningskontoret for syn og hørsel.

Fra 2005 har han hatt ansvar for etablering, utvikling og drift av kommunale tjenestetilbud i Oslo kommune. Fra 2011 har Trond ledet prosjektering og etablering av kommunal akutt døgnenhet (KAD) med 73 senger og etableringen av avdeling Aker i Helseetaten. KAD er et tilbud som følger av samhandlingsreformen og kommunenes plikt til tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Gjennom drift og opptrapping av KAD er det etablert flere innovasjon og forskningsprosjekter i samarbeid med universitet, høyskole, forskningsinstitusjoner og kommersielle partnere for å utvikle tjenesten videre.

Trond har Master of management fra BI i Oslo med hovedfokus på endringsledelse, omorganisering og utvikling av helsetilbud.


Related Sessions

View full schedule