Marit Røed Halvorsen

Marit Røed Halvorsen er utdannet sykepleier med mastergrad fra HIO – akutt kritisk syke. Har prosjektadministrasjon og ledelse fra BI, samt ulike akuttmedisinske videreutdanninger. Arbeidet ved Akershus Universitetssykehus i ulike fagstillinger/leder/stabstillinger i 23 år. Siden 2010 vært ansatt ved Oslo Kommune helseetaten ved; allmenlegevakt/avdeling Aker med KAD og legevakt.

Halvorsen har de siste 6 årene hovedsakelig ledet innovasjons/organisasjonsutviklingsprosjekter/forskningsprosjekter innenfor fag, forskning, kvalitet og IKT.


Related Sessions

View full schedule