EHiN Velferdsteknologi – dag 1 – sesjon 2: Prosjekter og gevinstrealisering del 1

13:00 – Velferdsteknologi og gevinstrealisering for kommuner

Holdes ved Kristin Standal, KS (kommunesektorens arbeidsgiverorganisasjon).

 

13:25 -Praktiske gevinster av investering i trygghetsteknologi

Ved Kari Bjørkheim, Lindås kommune.

 

13.50 -Implementering av pasientvarsling, arbeidsprosessene og mulige gevinster

Ved Katrine Holter og Kirsten Vige Skretting, Bærum kommune

 

14:15 – 14:45  Omvisning i demonstrasjonsleilighet (utstillingsområdet)

 

Moderator: Hartvig Munthe-Kaas, Medtek Norge

 

Velferdsteknologi
Location: EHIN Velferdst., room 4 Date: November 15, 2016 Time: 13.00 - 14:15 Kathrine Holter Kirsten Viga Skretting Kristin Standal Kari Eidnes Bjørkheim Norsk