Kristin Standal

Standal har jobbet med velferdsteknologi siden 2009, og skal nå bidra til at velferdsteknologi blir en integrert del av helse- og omsorgstjenestene i kommunene.


Related Sessions

View full schedule