EHiN Velferdsteknologi – dag 1 – sesjon 1: Nasjonalt velferdsteknologiprogram

10:45 – Om Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Jon Helge Andersen, Direktoratet for e-helse

 

11:00 -Hvorfor investerer vi i velferdsteknologi ?

Ordfører Lene Conradi, Asker kommune

 

11:30 – Anbefalinger om etablering av responssenter

Kristin Mehre, Helsedirektoratet

 

Moderator: Hartvig Munthe-Kaas, Medtek Norge

Velferdsteknologi
Location: EHIN Velferdst., room 4 Date: November 15, 2016 Time: 10:45 - 12:00 Jon Helge Andersen Lene Conradi Kristin Mehre Norsk