Kirsten Viga Skretting

Kirsten Viga Skretting er rådgiver i Strategi- og utviklingsenheten i Bærum kommune. Hun jobber med innovasjonsprosesser og gevinstrealisering innenfor ulike sektorer i kommunen. Hun er utdannet samfunnsøkonom med videreutdanning i innovasjon i offentlig sektor.


Related Sessions

View full schedule