EHiN Velferdsteknologi – dag 1 – sesjon 3: Prosjekter og gevinstrealisering del 2

15:00 – Økt samspill gjennom tjenesteinnovasjon og innovativ anskaffelse av velferdsteknologi

Ved Kirsti Fossland Brørs og Ingar Børre Sandvik fra Trondheim kommune.

 

15:25 – Om VIS-prosjektet

Ved Cathrine Einarsrud (Bydel Sagene) og Maria Helseth Greve (Bydel Gamle Oslo).

 

Moderator: Hartvig Munthe-Kaas, Medtek Norge

Velferdsteknologi
Location: EHIN Velferdst., room 4 Date: November 15, 2016 Time: 14:45 - 16:00 Cathrine Einarsrud Maria Helseth Greve Ingar Børre Sandvik Kirsti Fossland Brørs Norsk