Kari Eidnes Bjørkheim

Prosjektleder i Lindås kommune og har jobbet med «Lindåsprosjektet» siden oppstart i 2011.

Lindåsprosjektet er et forskningsprosjekt ledet av Senter for omsorgsforskning Vest, Høgskolen i Bergen i samarbeid med Lindås kommune, Vakt og Alarm A/S og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Hordaland. Formålet var å se på hvilken virkning innføring av omsorgsteknologi har for brukere, pårørende, ansatte og for organisering av tjenesten.


Related Sessions

View full schedule