Harald Sundt-Ohlsen

Harald Sundt-Ohlsen leder velferdsteknologisatsingen i Oslo kommune, som seksjonssjef for velferdsteknologiseksjonen i Helseetaten. Harald er utdannet sosionom fra Norges kommunal- og sosialhøgskole i 1989. Fra 2000 har han jobbet med innføring av fagsystemer i Oslo kommune innenfor helse- og velferdsområdet. Han har hatt prosjektlederansvar i flere utviklings- og innføringsprosjekter. De senere årene har han vært seksjonssjef og kontraktsansvarlig for flere utviklingsprosjekter.


Related Sessions

View full schedule