Nancy Lyons Sletmo

Nancy Lyons Sletmo er spesialrådgiver i Byrådsavdeling for eldre, helse  og sosiale tjenester i Oslo kommune hvor hun jobber med tjenesteinnovasjon. Hun sitter i ledelsen i C3 – Center for Connected Care og jobber med etablering av et innovasjonssenter på Aker Helsearena. Nancy har ledet tjenestedesignprosjekter i helse- og velferdssektoren og jobbet som forretningsutvikler i tjenestedesignfirmaet Livework. Hun har tidligere vært leder for management consulting innen telekom og media i Cap Gemini Ernst & Young og har jobbet som strategikonsulent i ulike bransjer. Hun har en bachelors from Brown University med fokus på public policy, og en MBA fra Columbia University.


Related Sessions

View full schedule