Lene Conradi

Lene W. Conradi (H) er ordfører i Asker. Hun har sittet i kommunestyret siden 1995 og vært ordfører siden 2007. Conradi er medlem i KS’ etikkutvalg, representantskapet i Kommunalbanken, styringsgruppen i Vestregionen, og representant for Asker og Bærum i Markarådet. Conradi er sitter for tiden i det regjeringsutnevnte Hjelpemiddelutvalget, ledet av professor Arild Hervik.

I perioden 2012-2015 var Conradi medlem av FNs rådgivende organ for lokale myndigheter,  UNACLA,  og i 2015 medlem av UN Habitats rådgivende gruppe for likestillingsspørsmål, AGGI.

Les intervju med henne her: http://ehin2016.wpengine.com/en-prat-om-velferdsteknologi-med-asker-kommune/


Related Sessions

View full schedule