Jon Helge Andersen

Leder det nasjonale programmet for velferdsteknologi, Direktoratet for e-helse.

“Jeg har mange år bak meg fra konsulentbransjen hvor jeg var med på å etablere e-helseløsninger som automatisk frikort og helsenorge.no i Helsedirektoratet. Fra 1. januar 2016 ble Direktoratet for e-helse etablert, og dette ville jeg være med på; å være med å bygge et nytt og viktig direktorat som skal bidra til en enklere helsetjeneste. Jeg liker visjonen «pasientens helsevesen» og har gjort det i mange år. Det gir mening og er en viktig drivkraft for meg. Og så hadde jeg flaks og fikk jobbe med det mest spennende av alt; velferdsteknologi”.

Les hele intervjuet med han her.


Related Sessions

View full schedule