Velferdsteknologi, se til Trondheim Kommune!

Et av sporene under EHiN Future Health er velferdsteknologi, som vi har skrevet mer om her. I den forbindelse har vi tatt en prat med Klara Borgen, programleder for Velferdsteknologiprogrammet i Trondheim Kommune, om hvordan de har tatt velferdsteknologi.

Les tidligere nyhetssaker og intervjuer her.

Trondheim KommunePå hvilken måte har Trondheim Kommune tatt i bruk velferdsteknologi?

Trondheim kommune fikk sin første handlingsplan i 2011, og har siden da jobbet med utvikling av system for håndtering av velferdsteknologi, samt deltatt i utviklingsarbeid både med testing av teknologi og utvikling av nye tjenester.

I dag har vi en vaktsentral/responssenter som skal ta i mot alarmer og varsler og sikre oppfølging, og etter fem år med utviklingsarbeid starter vi nå opp med en GPS-tjeneste som er full integrert i tjenestene og i verktøyene vi bruker. Videre jobber vi med anskaffelse av nytt digitalt trygghetsskapende system (infrastruktur) med tilhørende teknologi, samt at vi prøver ut andre anbefalte satsninger fra direktoratet og har piloter på medisinteknologi-tjenester og elektroniske dørlåser.

Hva var bakgrunnen for dette skiftet?

Med bakgrunn i den demografiske utviklingen, samt at vi så mot en tid med manglende arbeidskraft, så valgte kommunen tidlig å sette fokus på hva kan vi gjøre for å forebygge fremtidens utfordringer. Dette har også vært forankret på politisk nivå i kommunen. Det ble tidlig bestemt at vi skulle mobilisere og samle våre 24/7 tjenester i en helsevakt som nå utvikles parallellt med etablering av nye velferdsteknologitjenester.

2015-10-06 12.39.46

Hva har vært de positive følgene av dette?

Det er mange!

  • Vi har vært i front. Vi har fått lov til å være med i det nasjonale programmet, det har ført til samkjøring av kommuner og store gode nettverk som deler informasjon og erfaringer.
  • Vi har etablert et lokalt program på investeringsmidler til å etablere nye tjenester.
  • Vi har bygd kompetanse og samarbeider tett med NTNU og Sintef i FOU aktiviteter samt undervisning.
  • Vi har bidratt til videreutvikling av innovative anskaffelser og fått bedre dialog med leverandørene i forkant av anskaffelser.
  • Vi er mer bevisst våre behov.
Helge Garåsen, Kommunaldirektør Helse- og velferd

Helge Garåsen, Kommunaldirektør Helse- og velferd

 Hva har vært de største utfordringene underveis og i etterkant av integreringen?

Litt vanskelig å svare på da det vi ikke er fullt igang enda, spesielt hvis man her tenker på etablering og driftsetting. Det er ikke mange kommuner enda, blant annet, og man velger forskjellige strategier. Vi har for eksempel valgt å kjøre alt samlet, som vil si at når vi tar i bruk teknologien så er alt integrert, og teknologien er anskaffet og tjenesten fullkommen.

Hvilke råd vil dere gi til andre kommuner som ønsker i større grad å ta i bruk velferdsteknologi?

Tenk gjennom og ta høyde for hva det krever av kommunen , organisasjonen og tjenestene for å etablere en VFT tjeneste. Det er også viktig å sørge for forankring i ledelsen og finansiering i budsjett.

Hvorfor deltar dere på EHiN-Future Health 2016?

Vi er bedt om å presentere noe av arbeidet vårt, samtidig som vi har deltatt tidligere både med innlegg og som deltagere. Det er her det skjer! Vi knytter nye kontakter og ser hva som rører seg i verden og får mer innblikk i mulighetene.