– Utvikling og behov må knyttes sammen

15-16 november arrangerer vi og en rekke partnere EHiN Future Health, Norges største konferanse for e-helse, i Oslo Spektrum. I den forbindelse har vi tatt en liten prat med en av partnerne, nemlig Hege Bjørnsdatter Braaten fra ExtraStiftelsen.

Les mer om EHiN-FH og følg oss på Facebook for oppdateringer i tiden fremover.

Hege BB Foto Yann AkerHvem er du, og hva går jobben din ut på?/Hvem er dere, og hva jobber dere med?

Jeg heter Hege Bjørnsdatter Braaten og jobber som kommunikasjonssjef i ExtraStiftelsen. ExtraStiftelsen jobber med å dele ut prosjektstøtte gjennom frivillige helse- og rehabiliteringsorganisasjoner i Norge. Min jobb er å sørge for å synliggjøre det arbeidet vi gjør, blant annet gjennom tradisjonelle og sosiale medier, men også gjennom å knytte ulike miljøer til oss og organisasjonene som står bak stiftelsen.

Hvor lenge har dere jobbet innen e-helse, og hvorfor jobber dere med dette?

Jeg har jobbet i ExtraStiftelsen siden august i fjor, og kom da fra mediebransjen. Men ExtraStiftelsen har jobbet med den frivillige helseinnsatsen i 20 år, og har bred erfaring med å støtte prosjekter som bidrar til innovasjon og utvikling av helseomsorgen i Norge. E-helse er likevel relativt nytt for oss, men vi ønsker å vise at frivilligheten har godt tradisjon for å gå foran med nye og innovative løsninger og vi har tro på at det er et uforløst potensial for e-helse, også i frivilligheten som utgjør en særlig viktig del av forebyggende og rehabiliterende helsearbeid.

Hva er velferdsteknologi for dere?

Jeg mener velferdsteknologi handler om å utnytte ressursene til det beste for pasientene eller brukerne. Med den forventede befolkningsøkningen, og økt forventet levealder, er behovet for omsorg større enn antall mennesker som skal jobbe med omsorg. Velferdsteknologi kan bidra til å løse denne utfordringen, ved at teknologi kan gjøre de oppgavene som mennesker ikke trenger å utføre. Teknologi kan også bidra til en bedre omsorg for mange pasientgrupper, for eksempel ved at de blir mer selvhjulpne.

 

Hvilke trender ser vi på dette området i dag?

Jeg opplever at det er stor begeistring rundt velferdsteknologi og e-helse i Norge, og det er selvsagt positivt. Dessverre er min oppfatning at utvikling og finansiering ikke nødvendigvis følger begeistringens tempo. Vi i ExtraStiftelsen opplever at mange av de frivillige helseorganisasjonene har behov som kan løses med mer teknologi, og vi ønsker derfor å knytte start-ups, tech- og gründermiljøer til de frivillige helseorganisasjoner, for å stimulere til videre innovasjon og utvikling av gode teknologiske løsninger i og for frivilligheten.

 

Hva bør Norge gjøre i dag, for å ta i bruk de mulighetene som finnes innen velferdsteknologi?

Det aller viktigste er at utvikling og behov må knyttes sammen. Investeringer må naturligvis også følge etter, men jeg tror ikke det er uvilje mot å investere i god velferdsteknologi.

Utfordringen ligger heller i de som sitter med den beste teknologiske utviklingskompetansen ikke kjenner behovene til pasient- og brukergruppene, og omvendt. Det finnes dessverre en del eksempler på at teknologi har blitt utviklet – med gode intensjoner – uten at den er spesielt tilpasset brukerens behov. Det er en god måte å kaste penger ut av vinduet på for alle parter. De frivillige helseorganisasjonene er ofte veldig tett på sine brukergrupper, og kjenner deres behov godt. Derfor mener vi at det er en viktig oppgave for oss i ExtraStiftelsen å knytte tech-miljøer til organisasjonene, for å utvikle velferdsteknologi som er spesialtilpasset brukerene.

 

Hvorfor deltar dere på EHiN-FH, og hvorfor vil du anbefale andre å delta?

Vi skal arrangere en idé-jam i slutten av oktober, der vinneren skal presenteres på EHiN-FH. Målet vårt her er nettopp å knytte helseorganisasjonene med tech-miljøene, for å synliggjøre hvilke muligheter som finnes i slike samarbeid.

Selv er jeg framtidsoptimist, og gleder meg veldig til å se og lære mer om hvilke muligheter som finnes innene ehelse og velferdsteknologi, og jeg tror veldig mange som jobber både innen helse og omsorg, og innen teknologi og utvikling vil ha stor glede av å delta på EHiN-FH, for å la seg inspirere til å utvikle nye løsninger til det beste for helsa til alle som bor i Norge.