News

Opening speech EHiN-FH by Bent Høie

Borrowed from regjeringen.no.  Good morning! It is a pleasure for me to welcome you all to the largest e-health conference in Norway. A special welcome to our international guests. Getting patients involved in decisions about own health care, is in the heart of the health policy in Norway. People with chronic diseases wants to be […]

Newsletter November 10th – English version

This was originally sent as a Norwegian newsletter this week.     Check out the program to Norway’s biggest e-health conference! Full program for EHiN Future Health 2016 is now on web and in app. We have seven parallel tracks with over 130 speakers from all over the world. Digitalisation of the health sector is […]

Guided tur på IHE-standen

Sammen med Direktoratet for e-helse bruker mange leverandører nå XDS (Cross-Enterprise Document Sharing) fra IHE som standard for å utveksle data. På IHE-standen på EHiN presenterer vi hele flyten av data i pasientforløpet. Kom på EHiN og få guidet tur på standen! Les mer om standen og hvem du møter der i denne artikkelen. Tidspunkt […]

Gir digitalisering av helsevesenet tryggere og mer effektiv pasientbehandling?

Innlegget er skrevet av Hewlett Packard Enterprise Norge. Utfordringer og muligheter for fremtidens pasientbehandling Det nåværende tilbudet av helsetjenester er en global utfordring. En aldrende befolkning som lever lengre med sammensatte og komplekse sykdommer krever i økende grad kostbare og avanserte behandlinger. Dette skaper en situasjon hvor land og befolkning ikke mottar den hjelpen de […]

Norske foredrag på EHiN-FH 2016

Om to uker braker det løs i Oslo Spektrum, Norges største konferanse for e-helse: EHiN Future Health 2016! Konferansen består av syv spor, med sesjoner på både norsk og engelsk. Se hele programmet her. Velferdsteknologi og sikkerhet på norsk To av sporene som går utelukkende på norsk; velferdsteknologi og sikkerhet. Her kan du blant annet høre […]

Newsletter November 3rd – English version

This was originally sent as a Norwegian newsletter this week. Other tracks on EHiN In addition to ETC, welfare technology and security, EHiN has three other tracks that discuss among other new technologies, innovations, predictive analysis and integrated health care. See the whole program here.   Over 700 attendees so far! Get your tickets for […]

Se «én innbygger én journal» i praksis! Besøk IHE-standen på EHIN

Se pasientens data flyte sømløst og trygt fra fastlegen via sykehuset og til pleie og omsorg i kommunen – der pasienten er kontinuerlig informert via helsenorge.no. Sammen med Direktoratet for e-helse bruker mange leverandører nå XDS (Cross-Enterprise Document Sharing) fra IHE som standard for å utveksle data. På IHE-standen på EHiN presenterer vi hele flyten […]

Status on Scottish Telemedicine Implementation

Meet Margaret Whoriskey from the Scottish Government. She will present the status on implementation of telemedicine in Scotland in ETC’s first session.   Describe the main lines of your organization/company and its relation to telemedicine: I work with the Scottish Government and I am the Director of the National Technology Enabled Care Programme. We are […]