Velferdsteknologi – har vi råd til å la være?

Under årets EHiN-Future Health vil det være et større fokus på velferdsteknologi, og om hvordan ny samhandlingsteknologi kan forbedre hverdagen for innbyggere, pasienter og pårørende. Vi ønsker å vise hvordan dagens lovende muligheter kan bli til konkrete resultater, i form av en ny og bedre helse- og omsorgstjeneste i Norge.  

Innlegg skrevet med innspill fra Direktoratet for e-helse. Tekst: Helene Jørum.

Tjenesteinnovasjon og utprøving av ny teknologi har de siste par årene blitt gjennomført i flere norske kommuner. «Velferdsteknologi» har lenge vært et mulighetsbegrep – men hvor pilotinitiativene har forblitt små og lokale. Dette bildet er i ferd med å endre seg, resultatene begynner å komme, og vi ser at dette er ikke lenger bare teoretiske muligheter.

Les intervju med Jon Helge Andersen, leder for det nasjonale programmet for velferdsteknologi i Direktoratet for e-helse, her

 

Kom på EHIN Future Health i Spektrum 15. og 16. november og lær mer. Både om hvordan dette letter arbeidshverdagen for helsepersonell som får mer tid til oppfølging, og hvordan dette vil gi en mer robust kommuneøkonomi over tid. Vi vil også vise hvordan gjennom konkrete eksempler fra prosjekter i norske kommuner og gjennom internasjonale forskningsresultater og signalprosjekter.

Se det foreløpige programmet for Velferdsteknologisporet dag 1 her: Velferdsteknologi Dag 1. Dag 1 arrangeres i samarbeid med Direktoratet for e-helse og KS, og dag 2 vil være i samarbeid med Oslo Kommune.

 

Husk også at EHiN-Future Health er en omfattende konferanse, med en rekke flere temaer i tillegg til Velferdsteknologi, blant annet i samarbeid med European Telemedicine Conference!

Les intervju med Håkon Grimstad fra Norsk Helsenett her.