Intervju med Håkon Grimstad fra Norsk Helsenett

15-16 november arrangerer vi og en rekke partnere EHiN Future Health, Norges største konferanse for e-helse, i Oslo Spektrum. I den forbindelse har vi tatt en liten prat med en av partnerne og foredragsholder Håkon Grimstad fra Norsk Helsenett.

Les mer om EHiN-FH og følg oss på Facebook for oppdateringer i tiden fremover.

Håkon GrimstadHvem er dere, og hva jobber dere med?

Norsk Helsenett er et statsforetak. Vår hovedoppgave er å sikre en felles arena for sikker og effektiv utveksling av helseopplysninger i hele helse- og omsorgssektoren i Norge. I tillegg er vi en betydelig tjenesteleverandør overfor sentrale aktører som Helsedirektorat og direktorat for ehelse, kommunene og hele spesialisthelsetjenesten. Vi drifter en rekke tjenester, blant dem helsenorge.no, Nasjonal kjernejournal, meldingsutveksling (EDI), helseadministrative registre, nasjonal videotjeneste, pasientreiser og pasientreiseoppgjør. Vi driver også HelseCERT, helsesektorens kompetanse- og overvåkingssenter inne cybersikkerhet.

Hvor lenge har dere jobbet innen e-helse? Og hvorfor jobber dere med dette?

Vi har aktivitet gående tilbake til begynnelsen av 2000, men ble først opprettet som et nasjonalt aksjeselskap i 2004. I 2009 ble vi omgjort til et statsforetak som eies av Helse- og omsorgsdepartementet. Vi utfører de oppgavene vår eier og våre kunder ber oss om, innenfor de rammene som er lagt til grunn for etablering av selskapet.

Hva er velferdsteknologi?

En felles, og egentlig ganske upresis, betegnelse på alt utstyr som benyttes til å samle inn ulike typer helserelatert data fra brukere, samt utstyr som benyttes til å lette (helse)hverdagen til sluttbrukerne.

Hvilke trender ser vi på dette området i dag?

Det er et område i en bred og rask utvikling. Nye bruksområder og nytt utstyr dukker opp nesten daglig og den største utfordringen er å sikre et felles rammeverk (derfor er Continua rammeverket så viktig) og en felles infrastruktur. Dernest må vi sikre oss mot to risikoer; 1. Information overflow (vi må finne ut hvilken informasjon som er relevant og viktig og hvilken vi egentlig ikke trenger) og 2. Falske positive (dvs alarmer som ikke er korrekte, men som må responderes på).

Hva bør Norge gjøre i dag, for å ta i bruk de mulighetene som finnes innen velferdsteknologi?

Som sagt, sikre en felles og solid infrastruktur basert på et felles språk/grensesnitt som sikrer mot proprietære og ikke-samarbeidende løsninger. Dernest finne ut hvor det er mest å hente på å benytte velfersteknologi og hvor vi med fordel kan la det ligge (sett fra et profesjonelt helsefaglig ståsted).

Norsk Helsenett

 

Hvorfor deltar dere på EHiN-FH, og hvorfor vil du anbefale andre å delta?

EHIN er den viktigste konferansen og – ikke minst – møteplassen for ehelse i Norge. Her er det mulig å innhente og utveksle informasjon samt knytte kontakter. Det er viktig. Vi har vært med siden starten og ser det som viktig å fortsette utviklingen av EHIN til en årlig samling av høy faglig kvalitet.