Intervju med Bård Seiersnes i Helse Sør-Øst

15-16 november arrangerer vi og en rekke partnere EHiN Future Health, Norges største konferanse for e-helse, i Oslo Spektrum. I den forbindelse har vi tatt en liten prat med en av partnerne, nemlig Bård Seiersnes (Prosjektsjef, Teknologi og eHelse) fra Helse Sør-Øst.

Les mer om EHiN-FH og følg oss på Facebook for oppdateringer i tiden fremover.

Bård Seiersnes under infomøte for sponsorer som vi holdt i mars 2016.

Bård Seiersnes under infomøte for sponsorer som vi holdt i mars 2016. Foto: Vilja Kristine Arnøy

Hvem er dere, og hva jobber dere med?

Helse Sør-Øst sørger for spesialisthelsetjenester til 2,8 millioner mennesker i vår region og er dermed største helseregion. Vi har 11 helseforetak som utfører disse tjenestene med til sammen 77 000 medarbeidere med et samlet budsjett på ca 77 MRD. Helse Sør-Øst RHF er «konsernet» som ivaretar styringen av helseregionen. Vi i avdeling for Teknologi og eHelse har det strategiske ansvaret for utnyttelse av teknologi i regionen, det vil si å sikre at vi har gode IKT-verktøy som understøtter effektiv og god pasientbehandling.

Hvor lenge har dere jobbet innen e-helse? Og hvorfor jobber dere med dette?

Helt siden foretaksreformen i 2001 har det vært arbeidet systematisk med å utvikle IKT-støtten for pasientbehandlingen i helseforetakene. I 2013 etablerte vi Digital fornying som en samlet satsning på å fornye vår IKT-infrastruktur og etablere felles løsninger for hele regionen. Dette gjør vi for å bedre kunne understøtte pasientbehandlingen og bidra til mer fremtidsrettede tjenester for våre pasienter.

Hva er velferdsteknologi?

Teknologi som hjelper innbyggere med å klare seg selv i hverdagen til tross for de sosiale, somatiske og psykiatriske utfordringer disse måtte ha. Velferdsteknologi henger indirekte sammen med spesialisthelsetjenesten da målet ofte er forebygging og å forhindre re-innleggelse på sykehus.

Hvilke trender ser vi på dette området i dag?

Overordnet ser vi at pasientene i større grad blir mobilisert i oppfølgingen av egen sykdom, her kan velferdsteknologi spille en viktig rolle. Spesialisthelsetjenesten kan gjøre bruk av data innhentet fra velferdsteknologiske hjelpemidler til forbedret beslutningsstøtte ved hjelp av bigdata og cognitve computing-teknologier. Dette gir pasienten mulighet for mer målrettet behandling og lettergjør at pasienten kan følges opp uten å måtte inn på sykehus.

Hva bør Norge gjøre i dag, for å ta i bruk de mulighetene som finnes innen velferdsteknologi?

I første omgang bør vi bli enig om og gjøre bruk av standarder på tvers av sektorer og geografiske inndelinger. Dernest må vi på bakgrunn av evalueringsstudier prioritere og satse på de løsninger som gir de største gevinster på tvers av sektorer og særlig i forhold til innbyggeren.

Hvorfor deltar dere på EHiN-FH, og hvorfor vil du anbefale andre å delta?

Vi deltar fordi vi mener EHIN er en god arena for kunnskapsutveksling mellom aktørene og samtidig et sted hvor vi møter våre kollegaer i en ramme som er tilrettelagt for videreutvikling av samarbeidet. Helse Sør-Øst er en stor aktør i utvikling av ehelse og mener det derfor er naturlig at vi også er bidragsytere for å akselerere den positive utviklingen vi er inne i.