Torgeir Micaelsen

Representant for Arbeiderpartiet og andre nestleder i helse- og omsorgskomiteen.

Komiteens arbeidsområder er helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester, folkehelsearbeid, rusmiddelpolitikk og legemidler.

Torgeir Micaelsen er Stortingsrepresentant, helsepolitisk talsperson og medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet. Tidligere leder av finanskomiteen på Stortinget. Utdannet bachelor i samfunnsvitenskapelige fag fra Universitetet i Oslo og Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI.

 

 


Related Sessions

View full schedule