Kirsti Fossland Brørs

Prosjektleder i Trondheim kommunes velferdsteknologiprogram. Utdannet ergoterapeut i 2003, har som utøvende jobbet mest innenfor psykisk helse og rus. Har siden 2012 jobbet på heltid med velferdsteknologi i Trondheim kommune. Opptatt av verdighet, aktivitet og brukbarhet. 
Har de siste årene jobbet mye med tjenesteutvikling, anskaffelser og standardiseringsarbeid. Leder av norsk speilkomite i regi av Standard Norge for “CEN/TC431 Social Care Alarm”. I HelsaMi+ har hun hatt ansvaret for forankring, opplæring og gevinstrealisering. Har i 2015/16 ledet anskaffelsen hvor 8 kommuner gikk sammen for å kjøpe lokaliseringsteknologi til bruk i helse- og omsorgstjenestene.

Related Sessions

View full schedule