Ingar Børre Sandvik

Ingar Børre Sandvik er engasjert som prosjektleder i velferdsteknologiprogrammet hos Trondheim kommune. Han leder blant annet prosjekt for avstandsoppfølging av personer med kronisk sykdom (HelsaMi+) som kommunen utfører på oppdrag fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. Dette oppdraget inkluderer også pilotering og uttesting av nasjonalt IT rammeverk for velferdsteknologi som gjennomføres i tett samarbeid med direktoratet for ehelse. I perioden 2014 til 2015 ledet Ingar innføringen av ny vaktsentralløsning i Helsevakta hos Trondheim kommune. Ingar har i løpet av de ti siste årene ledet en rekke innføringsprosjekter i offentlig sektor. Han har en MSc fra Univeristy of Wales og er også sertifisert PMP prosjektleder fra Project Management Institute (USA). Ingar har siden 2007 vært ansatt hos PwC Consulting i Trondheim.


Related Sessions

View full schedule