EHiN Sikkerhet & Personvern 2: Utfordringer

This track is arranged in cooperation with the Norwegian health Network and the Norwegian Data Protection Authority.

Moderator: Synnøve Farstad, Norsk Helsenett

1.CEO-fraud i helsesektoren
V/ Kjell-Christian Nilsen, Norsk Helsenett/HelseCERT,

Det vil bli presentert eksempler på hendelser med CEO-fraud i helse- og omsorgssektoren og hvordan de har blitt håndtert. Hvorfor nytter det å rapportere hendelser til HelseCERT.

2. From strategy to operations: building security in the healthcare networks
By Christian Jacobsen, Sykehuspartner

3. Ny personvernforordning fra EU – friske fraspark eller gammel moro?

By Eva Jarbekk Inge Krogstad / Powered by SAS Institute

Presentation

EU-parlamentet har vedtatt ny personvernforordning. Denne gjelder også for Norge. De nye reglene medfører økt ansvarliggjøring av bedrifter og offentlig forvalting, betydelig økte nivåer for overtredelsesgebyr og økt fokus på kontroll og overholdelse av lovgivningen.

De nye reglene vil legge større forpliktelser og ansvar på virksomhetene og krever forsterkede rutiner knyttet til utøvingen av personvernet. Føyen Torkildsen og SAS Institute har utviklet et konsept og en metode for at virksomheter på en effektiv måte kan tilpasse seg de nye reglene.

Security & Privacy
Location: EHiN S&P, room 5 Date: November 15, 2016 Time: 13.00 - 14:15 Christian Jacobsen Eva Jarbekk Inge Krogstad Kjell-Christian Nilsen Norsk