EHiN Sikkerhet & Personvern 1: Status

This track is arranged in cooperation with the Norwegian health Network and the Norwegian Data Protection Authority. This track is in Norwegian!

Moderator: Synnøve Farstad, Norsk helsenett

1. Fem år med HelseCERT, en introduksjon til sikkerhetssporet
v/Håkon Grimstad, Norsk Helsenett

2. Bransjenorm i informasjonssikkerhet – har det vært rett medisin?
v/Aasta M. Hetland, Drektoratet for e-helse

Helsesektoren har hatt en egenutviklet og godt forankret bransjenorm for personvern og informasjonssikkerhet i 10 år. I dette foredraget vil vi dele våre erfaringer med bransjenorm som grunnlag for økt informasjonssikkerhet. Vi forteller om hvordan vi har organisert arbeidet, eksempler på vi har klart å oppnå og hva vi ser at vi må gjøre fremover for å rigge oss for de nye reglene i den nye personvernforordninge.

3. State of the union – sett fra HelseCERT
v/Gunnar Johansen, Norsk Helsenett/HelseCERT

Hvordan er egentlig situasjonen når det gjelder IKT-sikkerhet i helse- og omsorgssektoren? Situasjonsbildet sett fra HelseCERT sitt ståsted. Eksempler på trusler,  hendelser og sårbarheter og hva bør man gjøre?

Security & Privacy
Location: EHiN S&P, room 5 Date: November 15, 2016 Time: 10:45 - 12:00 Håkon Grimstad Aasta Hetland Gunnar Johansen Norsk