EHiN Sikkerhet & Personvern 3: Trender

This track is arranged in cooperation with the Norwegian health Network and the Norwegian Data Protection Authority. This track is in Norwegian.

Moderator: Synnøve Farstad, Norsk Helsenett

  1. Hvordan Skandiabanken møter cybertrusler og sikrer informasjon

By Erlend Dyrnes, Informasjonssikkerhetsansvarlig at Skandiabanken.no

Skandiabanken er en norsk nettbank for privatmarkedet. Våre kunder bruker bankens  tjenester via de samme verktøy de bruker til å lese e-post, dele sine tanker på sosiale medier, og handle varer og tjenester på nettet. Miljøet er på flere måter fiendtlig, og vi trenger å ta godt hånd om våre kunders og vår egen verdifulle informasjon. For å gjøre dette har vi tatt noen grep, noen tekniske, andre ikke-tekniske, og har en aktiv dialog med samarbeidspartnere i samhandlingskanaler.
  1. Managing Data Protection and Privacy

By Kari Gimmingsrud, attorny at Haavind

Managing data protection and privacy in personalized medicine and health” – this includes key implications of the new EU regulation, embrace privacy by design and other regulatory considerations

  1. Sensitive data  i fagapplikasjoner

By Lars Erik Baugstø-Hartvigsen, sikkerhetsansvarlig hos HVIKT

Hvordan kan helsesektoren flytte tilgangen til sensitive data  i fagapplikasjoner bort fra brukernavn/passord beskyttelse, basert på løsninger sektoren allerede implementerer for pålogging til kjernejournal og signering i eResept? Helse Vest har gjort det, og presenterer sin smartkort-baserte løsning for tilgangsstyring med lokale sertifikater for pålogging til domenet og fagapplikasjoner, kombinert med bruk av kvalifiserte sertifikater for sikker kommunikasjon og signering «ut av huset».

4. Building a User-Friendly, Secure Clinical Mobile Workspace

By Bjørn Riiber, Senior Microsoft Technology Specialist, Citrix

Clinicians and medical staff require seamless access to patient health information as they move across home, hospitals and mobile devices. How do IT organizations address their needs without stifling workflow and ensure the security of patient information in an aggressively growing, distributed mobile environment?

What you will learn

Bolster the business case for desktop and app virtualization, enterprise mobility management and cloud network platform
Embrace mobile devices and apps while maintaining security and control
Increase system usage by taking a clinician-centered approach
Build an agile infrastructure to support future organizational growth

Security & Privacy
Location: EHiN S&P, room 5 Date: November 15, 2016 Time: 14:45 - 16:00 Erlend Dyrnes Kari Gimmingsrud Lars Erik Baugstø-Hartvigsen Bjørn Riiber Norsk