Inge Krogstad

Inge Krogstad er senior rådgiver i SAS Institute og arbeider med bekjempelse av økonomisk kriminalitet, personvern og innføring av avanserte analyse for risikobaserte kontrollsystemer. Krogstad holder en Ph.D. i operasjonsanalyse og har mange års fartstid fra F&U.


Related Sessions

View full schedule