Guided tur på IHE-standen

Sammen med Direktoratet for e-helse bruker mange leverandører nå XDS (Cross-Enterprise Document Sharing) fra IHE som standard for å utveksle data. På IHE-standen på EHiN presenterer vi hele flyten av data i pasientforløpet. Kom på EHiN og få guidet tur på standen!

Les mer om standen og hvem du møter der i denne artikkelen.

ehin-2016-ihe

Tidspunkt for guidet tur – begge dager

  1. 10:30
  2. 12:45
  3. 14:30

Det blir en intro presentert av Line Andreassen Sæle fra Nasjonal IKT og deretter presentasjon av Hjerneslag-scenarioet. Turen tar 10 minutter.

journal