Gir digitalisering av helsevesenet tryggere og mer effektiv pasientbehandling?

bilde1

Innlegget er skrevet av Hewlett Packard Enterprise Norge.

Utfordringer og muligheter for fremtidens pasientbehandling

Det nåværende tilbudet av helsetjenester er en global utfordring.

En aldrende befolkning som lever lengre med sammensatte og komplekse sykdommer krever i økende grad kostbare og avanserte behandlinger. Dette skaper en situasjon hvor land og befolkning ikke mottar den hjelpen de trenger.

Situasjonen blir ikke bedre av at systemer innen helsevesenet i mange tilfeller fortsatt er papirbasert og fragmentert i forhold til tjenesteleveranser hvilket i mange tilfeller kompliserer effektiv samhandling mellom de ulike aktørene i sektoren..

Tilbydere av helsetjenester etterspør modernisering for å tilrettelegge for selvbetjjeningsløsninger og generelt øket engasjement fra befolkningen, både i forhold til diagnosering og gjennom behandlingsforløpet. Dette vil kunne avlaste klinikkene ved å blant annet frigjøre tid som i dag brukes på administrative oppgaver.

Hvorfor Hewlett Packard Enterprise er med på EHiN – FH 2016

Hewlett Packard Enterprise er med som sponsor på EHiN – FH 2016 for å bidra med vår globale og lokale erfaring og kunnskap innen modernisering av helsesektoren. Hewlett Packard Enterprise har over 50 års erfaring innen digitalisering av helsesektoren, og vi ønsker videre å hjelpe helsetilbydere med deres digitale transformasjon gjennom å tilby trygge, integrerte, kostnadseffektive og pasientsentriske løsninger sammen med våre innovative samarbeidspartnere.
 

Møt oss på stand, se demo og kom til vår sesjon EHIN 2, rom 2 15. november kl.14:45 på EHiN – FH 2016

Sammen med Accenture kan du møte oss på stand hvor du vil møte våre fremste eksperter innen eHelse som ønsker å utveksle sine erfaringer med deg.

Videre ønsker vi å presentere en live demo av HPEs platform for telemedisin i ambulanser i expo hvor du kan få et innblikk av hvordan denne løsningen fungerer i praksis. Du vil også få et ytterligere innblikk i hvordan denne løsningen har fungert så langt på sykehus i Nederland og hvordan vi ser på fremtidige muligheter sammen med vårt innovative økosystem av samarbeidspartnere i vår sesjon.

 

Telemedisin i ambulanser

Lær hvordan fremskritt innen telemedisin gir tryggere pasientbehandling på EHiN – FH 2016.

2

I vår presentasjon på EHiN – FH 2016 vil Dr. Dirk Peek og Drs. Sebastiaan Alves fortelle deg om de første resultatene av pilotene av en platform for telemedisin i ambulanser i Nederland, deres syn på fremtidig utvikling og hvordan Hewlett Packard Enterprise driver dette konseptet med et innovativt økosystem av samarbeidspartnere.

Om plattformen

The Health Platform telemedicine (HPT) kobler leger på sykehus med ambulanser, allmennleger, andre sykehus og pasienter i hjemmet.

Hovedformålet med denne løsningen er å støtte ambulansepersonell ved å muliggjøre sanntidskommunikasjon mellom ambulanser og akuttmottak på sykehus. All vital data som er målt i ambulansen (blodtrykk, EKG, puls, metning, temperatur) er også synlig for leger på sykehuset. Ved behov kan det kombineres med sikker lyd- og/eller videotilkobling for å kommunisere med ambulansepersonell og pasienter.

Hvordan og hvorfor

Løsningen kan brukes til primærtransport (nød- og livstruende) og sekundær-transport (planlagte og inter-klinikk).

I de fleste europeiske land øker behovet for begge typer transport. Behovet for primærtransport øker hovedsakelig på grunn av den aldrende befolkningen og økende antall slag og hjerteinfarkt. Behovet for sekundærtransport øker på grunn av sentralisering og spesialiseringen av omsorg og/eller sykehus. Fremtidige pasienter vil transporteres oftere og over lengre avstander.

Telemedisin kan forbedre kvaliteten og effektiviteten. Ved å forbedre kommunikasjonen mellom ambulansepersonell og beredskapsleger kan bedre beslutninger tas når det er nødvendig å transportere pasienten, og forberedelser kan starte på sykehuset raskere. Dessuten kan “dør-til-nål-tid” kortes ned som er svært viktig i tilfeller av hjertesvikt og/eller slag. Tidlig og rask behandling er avgjørende for at pasienter skal overleve og/eller for å unngå fysiske skader.

Plattformen er levert fra en privat sky som en komplett tjeneste. Den er skalerbar, basert på standarder og inneholder flere leverandørkontakter for medisinske instrumenter i front og med EPJ-programvare på baksiden for å lagre relevant informasjon.

Velkommen til vår sesjon og besøk oss på stand over en kaffe på EHiN – FH 2016 for å vite mer.
Praktisk info om sesjon:

Innovation at the hospital
Sted: EHiN 2, rom 2
Dato: 15 november 2016
Tid: 14: 45-16: 00

Om foredragsholderne:
alvesDrs. Mr. Sebastiaan R.V. Alves er Business Development Manager for helsesektoren i Hewlett Packard Enterprise. Etter hans studier innen forretning og juss, begge ved Universitetet i Groningen, jobbet han i 14 år i flere sykehus- og omsorgsorganisasjoner. Hans kunnskap og erfaring er fokusert på hvordan IT og innovasjon kan brukes som et redskap og endrer helsetjenester. Det dynamiske forholdet mellom instrumenter, prosesser og adferd er hans hovedinteresse. Sebastiaan driver Telemedisin-initiativ i HPE hvor legen på sykehuset kan være forbundet med ambulanse, allmennlege og pasienter hjemme.

Dirk Peek, MD FCC FIPP er en anesti- og  smertespesialist og e-helse / peektelemedisin konsulent. Han er utdannet som lege ved Universitetet i Maastricht. Under sine studier gjorde han ulike undersøkelser i det medisinske feltet og er forfatter av en omfattende liste over publikasjoner. Etter hans studier fikk han ytterligere opplæring i intensivmedisin, generell kirurgi og kardiotorakal kirurgi.
Deretter ble han utdannet som en anestesilege og smertespesialist ved Universitetssykehuset i Maastricht. Etter hans styresertifisering jobbet han i utlandet som anestesilege og beredskapslege. De siste årene er han involvert i e-helse og telemedisinprosjekter som medisinsk rådgiver for Hewlett Packard Enterprise. Foreløpig er han involvert i Medical Assistance Remote Specialist (MARS) -prosjektet.