Se «én innbygger én journal» i praksis! Besøk IHE-standen på EHIN

Se pasientens data flyte sømløst og trygt fra fastlegen via sykehuset og til pleie og omsorg i kommunen – der pasienten er kontinuerlig informert via helsenorge.no. Sammen med Direktoratet for e-helse bruker mange leverandører nå XDS (Cross-Enterprise Document Sharing) fra IHE som standard for å utveksle data. På IHE-standen på EHiN presenterer vi hele flyten av data i pasientforløpet .

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) er et internasjonalt initiativ fra helsepersonell og industri for å forbedre måten datasystemer i helsesektoren deler informasjon og snakker sammen på. IHE fremmer felles bruk av etablerte standarder som DICOM og HL7 for å løse spesifikke kliniske behov til støtte for optimal pasientbehandling. Systemer utviklet i samsvar med IHE kommuniserer bedre med hverandre, er enklere å implementere, og gjør det mulig for helsepersonell å bruke informasjon mer effektivt.

Direktoratet for e-helse har valgt XDS som er en internajonalt anerkjent, leverandørnøytral standard fra IHE. XDS støttes også av Nasjonal IKT og Norsk Helsenett.

151110_ehin_0031

I samhandlingsscenariet på EHiN viser vi hvordan ledende leverandører i markedet som Hove, DIPS, Tieto, CheckWare, Dell EMC og Cerner enkelt kan knytte sammen sine systemer opp mot helsenorge.no basert på IHE XDS. Innholdsleverandører utveksler og tilgjengeliggjør kliniske data seg imellom ved hjelp av XDS Registry og Repository, og helsenorge.no gjør oppslag mot denne XDS-infrastrukturen for å vise informasjon til pasienten.

Les mer om IHE på blant annet ehelse.no.

Velkommen til oss på IHE-standen!