Velferdsteknologi – fra lovende muligheter til konkrete resultater: Tid for å høste gevinster av en ny og bedre helse- og omsorgstjeneste?

Velferdsteknologi - fra lovende muligheter til konkrete resultater: Tid for å høste gevinster av en ny og bedre helse- og omsorgstjeneste?

Tjenesteinnovasjon og utprøving av ny teknologi har de siste par årene blitt gjennomført i flere norske kommuner. «Velferdsteknologi» har lenge vært et mulighetsbegrep – men hvor pilotinitiativene har forblitt små og lokale. Dette bildet er i ferd med å endre seg. Resultatene begynner å komme. Dette er ikke lenger bare teoretiske muligheter.

Artikkel skrevet av: Nasjonalt velferdsteknologiprogram, Direktoratet for e-helse

Kom på EHIN og lær mer om hvordan ny samhandlingsteknologi kan forbedre hverdagen for innbyggere, pasienter og pårørende. Hvordan dette letter arbeidshverdagen for helsepersonell som får mer tid til oppfølging. Hvordan dette vil gi en mer robust kommuneøkonomi over tid.

På EHIN viser vi hvordan gjennom konkrete eksempler fra prosjekter i norske kommuner og gjennom internasjonale forskningsresultater og signalprosjekter.

Dette vil du ikke gå glipp av!