Jens Espeland

Lege i Helse- og velferdsetaten, bydel St.Hanshaugen.Har hovedfokus på velferdsteknologi, helseoppfølging på avstand, hverdagsrehabilitering og Responssentertjeneste.

Tidligere fastlege og kommuneoverlege (spes. allmennmedisin og samfunnsmedisin).Arbeidet mye med samhandling som kommuneoverlege i Fredrikstad.

Medisinsk ansvarlig Dignio (2013-2016), jobbet med oppbygging av metodikk for avstandsoppfølging, opplæring og utvikling av responssentertjeneste mot ulike pasientgrupper.


Related Sessions

View full schedule