EHiN Sikkerhet & Personvern 4: Personvern

This track is arranged in cooperation with the Norwegian health Network and the Norwegian Data Protection Authority.

Moderator: Veronica Jarnskjold Buer, Datatilsynet

  1. Status personvern i Norge

v/Helge Veum, Datatilsynet

Helsetjenesten vil samle inn større datamengder i et hyppigere tempo. Flere løsninger blir felles og aktørbildet blir ikke mindre komplisert. Algoritmene er på vei inn, og pasienten skal kunne delta aktivt via web, apper og utstyr for hjemmemålinger. Dette gir noen utfordringer, men også noen muligheter for morgendagens personvern. Helge Veum skisserer bildet sett fra Datatilsynet.

  1. Privacy by design

By Ted Tøraasen, Datatilsynet

Ønsker man best mulig personvern, må dette bygges inn i løsningene fra starten av. Vi ser på syv grunnprinsipper for å utvikle personvernvennlige løsninger.

  1. Hvordan kan du ivareta personvern når løsningen kjøres hos en internasjonal skyleverandør?

By Ole Tom Seierstad, Microsoft

Security & Privacy
Location: EHiN 2, room 2 Date: November 16, 2016 Time: 10:45 - 12:00 Helge Veum Ted Tøraasen Ole Tom Seierstad Norsk