Helge Veum

Helge Veum er avdelingsdirektør i Datatilsynet. Veum har vært i Datatilsynet siden 2003. Der han arbeidet med de fleste sektorer, og da spesielt offentlig sektor og helsesektoren. Han er telekomingeniør og har mastergrader innen IT og økonomi/ledelse.


Related Sessions

View full schedule