Ted Tøraasen

Ted Tøraasen er teknolog i Datatilsynet, og arbeider primært med  helseområdet. Han er en teknologientusiast med 20 års erfaring fra it-bransjen og har en mastergrad i informasjonssikkerhet.


Related Sessions

View full schedule