All posts by: helene

Intervju med Jon Helge Andersen fra Direktoratet for e-helse

15-16 november arrangerer vi og en rekke partnere EHiN Future Health, Norges største konferanse for e-helse, i Oslo Spektrum. I den forbindelse har vi tatt en liten prat med en av partnerne og foredragsholder Jon Helge Andersen fra Direktoratet for e-helse. Les mer om EHiN-FH og følg oss på Facebook for oppdateringer i tiden fremover. Heisann, […]

Velferdsteknologi – fra lovende muligheter til konkrete resultater: Tid for å høste gevinster av en ny og bedre helse- og omsorgstjeneste?

Tjenesteinnovasjon og utprøving av ny teknologi har de siste par årene blitt gjennomført i flere norske kommuner. «Velferdsteknologi» har lenge vært et mulighetsbegrep – men hvor pilotinitiativene har forblitt små og lokale. Dette bildet er i ferd med å endre seg. Resultatene begynner å komme. Dette er ikke lenger bare teoretiske muligheter.