Pia Hardy

Pia Hardy är junior partner vid McKinseys och baserad i Stockholm. Hon har 15 års erfarenhet av hälso- och sjukvårdsprojekt i Sverige, Finland, Storbritannien och mellanöstern. Pia leder McKinseys arbete med eHälsa i Norden och är med i den globala ledningsgruppen inom McKinsey för digitalisering av vården. Pia har en Diplomingenjörsexamen från Helsingfors Tekniska Högskola.


Related Sessions

View full schedule