Lisbet Guttormsen

Har jobbet i helsesektoren siden 1988. Hjelpepleier, helsesekretær, administrasjon og ledelse.

Tilsammen har dette gitt meg verdifull erfaring i hvordan helsevesenet fungerer. Både innenfor og utenfor, praktisk og teknisk. Jeg har følt på alle utfordringene og ikke minst sett alle mulighetene.

Jeg har siden 2011 jobbet som senior kunderådgiver og tjenesteansvarlig i Norsk Helsenett SF. Viktige arbeidsoppgaver jeg har er blant annet kommunikasjon, kunderådgivning og kundeservice,  sikkerhetssamtaler og revisjoner, informasjonssikkerhetsarbeid, sekretariatet for normen.


Related Sessions

View full schedule