EHiN Sikkerhet & Personvern 6: Sikkkerhet

This session will go as a join session for Security and “Velferdsteknologi”, and will be in Norwegian. Sesjonen vl gå på norsk!

Moderator: Veronica Jarnskjold Buer, Datatilsynet

1. Personvern  – det er ikke så vanskelig!

v/Marit Larsen Haarr

Innlegget berører viktige forhold som må være på plass for at personvern ikke blir et vanskelig tema, bl.a. innebygd personvern, forankring og forståelse for regelverket og hva målet med godt personvern er.

2. Informasjonsikkerhet for kommuner og allmennleger – hva må vi tenke på?

v/Lisbeth Guttormsen, Norsk helsenett

3. Finnes det bare engler i skyen?

v/ Peggy Heie

Digitaliseringen av samfunnet øker produktivitet og effektiviserer tjenester. Det digitale skiftet medfører endring i prosesser og arbeidsoppgaver. Informasjonssikkerhet er et nødvendig kriterium for å sikre suksess. Hvilke farer truer og hva er risikoen for at det oppstår en nedkjølingseffekt?

Security & Privacy
Location: EHiN S&P, room 5 Date: November 16, 2016 Time: 14:45 - 16:00 Lisbet Guttormsen Peggy Heie Marit Larsen Haarr Norsk