Cathrine Lofthus

Cathrine M. Lofthus er utdannet lege ved Universitetet i Oslo i 2000. Hun tok doktorgrad innen endokrinologi ved samme sted i 2008.

Hun har også høyskoleutdanning innen økonomi, administrasjon og ledelse, samt flere års erfaring med drift og ledelse av sykehus i krevende utviklings- og omstillingsprosesser.

Cathrine arbeidet som doktorgradsstipendiat og lege ved Aker sykehus frem til 2006. Etter det har hun hatt ulike lederstillinger, først ved Aker sykehus og senere ved Oslo universitetssykehus.

Hun har bred prosjektledererfaring og har ledet utviklingsarbeid innen blant annet klinisk IKT, fag og forskning, kvalitet, pasientsikkerhet og pasientforløp.

Fra 2010 var hun prosjektdirektør ved Oslo universitetssykehus. Siden 2012 har hun vært viseadministrerende direktør ved samme sykehus, frem til tiltredelse som administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, 1. januar 2015.


Related Sessions

View full schedule