Bendik Bygstad

Bendik Bygstad er professor ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo. Han forsker på IT og innovasjon i digitale infrastrukturer, i helsesektoren og privat tjenesteyting.


Related Sessions

View full schedule