IBM er med på EHiN-FH 2016!

En av sponsorene til Norges største konferanse for e-helse, EHiN Future Health 2016, er IBM Norge! I den forbindelse tok vi en liten prat med Hege Stokke, Healthcare Client Executive, om hva e-helse betyr for IBM, og hvorfor de er med EHiN-FH.

Følg EHiN på Facebook, Twitter og LinkedIn for daglige oppdateringer, og gå hit for å kjøpe billetter!

Konferansen arrangeres i Oslo Spektrum 15-16 november 2016. 

 

Hege Stokke i IBM.

Hege Stokke, IBM Healthcare Client Executive

Hvem er dere, og hva jobber dere med?

IBM er verdens største IT selskap og tilbyr kognitive løsninger og skytjenester. Vi har 375.000 ansatte fordelt på kontorer i over 170 land. IBMs visjon er å være ledende innen forskning, utvikling og produksjon av verdens mest avanserte informasjonsteknologi for næringslivet. IBM har også nylig åpnet et nytt datasenter i Oslo som fasiliteter sikker lagring av data på norsk jord.

 

Hvor lenge har dere jobbet innen e-helse, og hvorfor jobber dere med dette?

IBM ønsker å jobbe innen helsesektoren fordi vi engasjerer oss i samfunnsutviklingen. Vi tror at ny teknologi kan bidra til å løse store samfunnsoppgaver. Gjennom innsamling og analyse av store mengder data fra ulike områder kan mer effektive tjenester til innbyggerne utvikles. IBM bruker ny teknologi for å løse våre kunders oppgaver på en smartere måte, og vi tror potensialet er spesielt stort innenfor helsesektoren. Gjennom å sammenstille og analysere data på nye måter får legene langt bedre innsikt i pasientens sykdomsbilde. Dette gjør at mer presise diagnoser kan stilles og persontilpassede behandlinger utvikles.

 

Hvilken trender ser dere innfor helse?

 Vi er en industri i endring der man i større grad setter pasienten i sentrum gjennom verdi- basert helsetjenester. Dette går ut på å endre både leveranse og finansieringsmodellen til å basere seg på verdi for pasienten og ikke volum. Med betydeligere mer tilgang til data er det også særlig fokus på evidens-basert medisin og da spesielt presisjonsmedisin. Presisjonsmedisin er en betegnelse på metoder som kan diagnostisere, forebygger og behandler sykdommer på et mer individuelt nivå, ofte basert på genetiske analyser. Her blir samordning av data og gode analyseverktøy viktig for å kunne tilby den enkelte riktig oppfølging. Samtidig gir den økte tilgangen til data et vesentlig bedre grunnlag for aktivt å drive helseinitiativ på et populasjonsnivå.

 

Hva er Watson Health?

 I dag produseres det en mengde ny og viktig forskning som kan være med å redde liv, men en lege må i snitt bruke 29 timer i uken på holde seg oppdatert på det siste innen medisinsk forskning. Dette er ikke bærekraftig, og desto viktigere blir redskap en lege kan støtte seg på i sitt arbeid. Watson Health´s kognitive løsninger er lærende systemer som forstår, resonnerer og gjør informasjon om til innsikt. Dette hjelper legen til å bli en bedre informert beslutningstaker for den enkelte pasient. Vi mener at Watson Health´s  kognitive evner vil være essensielle i framtiden for å forbedre pasienters liv gjennom sine anbefalinger til bl.a. medisinsk forskning, kliniske beslutninger og tiltak for mer effektiv ressursbruk i helsevesenet.

ibm-watson-health
 

Watson for Onkologi har fått mye media oppmerksomhet den siste tiden verden over, kan dere utdype hva denne tjenesten innebærer?

Watson for onkologi er et kognitivt verktøy som har evnen til å analysere mening og kontekst fra strukturert og ustrukturert klinisk data. Dermed kan den assimilere nøkkelinformasjon fra pasienten, matche dette til eksisterende forskning og videre foreslå persontilpasset og evidens-basert behandling for vedkommende. Dette er til stor hjelp for klinisk personell, og vi har allerede internasjonale eksempler hvor Watson-løsningen har vært avgjørende i å stille riktig diagnose hos kreftpasienter.

Hvorfor og på hvilken måte deltar dere på EHiN Future Health?

EHiN er en av årets viktigste arenaer. Her samles hele bransjen, og arrangementet er blitt et viktig møteplass for aktørene.  Vi forventer derfor gode dialoger og spennende faglig påfyll. IBM vil ha stand under arrangementet og stiller med dyktige fagfolk med innsikt i IBM´s løsninger og satsinger innen e-helse. I tillegg vil Stephen Boyle, Executive Consultant-Watson Health, gi deltagerne innblikk i Watson Health og hvordan den kognitive teknologien kan støtte leger i å tilby persontilpasset kreftbehandling basert på evidens-basert og oppdatert forskning.

 

Takk for praten – vi gleder oss til å møte dere i Oslo Spektrum 15-16 november!