Nard Schreurs

Nard har jobbet 16 år i Computerworld Norge, og har bl a vært redaktør for It-karriere og It-helse. Startet og vært ansvarlig for Healthworld-konferansen i fire år (2010, 2011, 2012 og 2013). Organiserte EHiN 2014 og leder programkomiteen for EHiN 2015.

Schreurs er også prosjektleder for EHiN Future Health 2016 fra IKT-Norges side.


Related Sessions

View full schedule