Hartvig Munthe-Kaas

Hartvig Munthe-Kaas er prosjektdirektør i Medtek Norge (tidligere LFH) – bransjeorganisasjonen for helse- og velfersteknologi.  Han har mer enn 30 års erfaring fra kommunikasjonsbransjen, blant annet som partner i Geelmuyden.Kiese og som kommunikasjonsdirektør for kraftbørsen Nord Pool. Munthe-Kaas har politisk erfaring, som medlem av Kommunestyret i  Bærum og Fylkestinget i  Akershus for Høyre. Han er utdannet ingeniør og siviløkonom.


Related Sessions

View full schedule